Back to Blog

“Discipelschap & Navolging”

We spreken Ds. Louis Wüllschleger over “Discipelschap en Navolging”. In Mattheüs 11 heeft het woord leren een bijzondere plaats: “Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart”. Jezus zegt alleen in dit vers dat de discipelen direct van Hem moeten leren. Met ander woorden: neem dit van Mij over, dit is mijn karakter, je zou bijna zeggen: mijn persoonlijkheidsstructuur: dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart. In het Nieuwe Testament zijn de woorden zachtmoedigheid en neder...

February 9, 2022

Een vliegende start als Alongsider💥

In deze BLOG-post helpen we je op pad. De training, registratie, de app. Alles komt aan bod. Kijk snel verder. Wil je alles als presentatie downloaden? Klik dan op de link hieronder:...

July 8, 2021

Amy & Demy (getuigenis)

KLASGENOTEN – Lees het verhaal over Alongsider Amy en haar “jongere zus”! Amy was op zoek naar christenen van haar leeftijd met wie ze het over haar geloof kon hebben. In haar omgeving vond ze die niet zo snel, maar via de kerkdiensten van BEAM kwam ze terecht bij een online (?) avond van Youth Alpha. Dit beviel haar zo dat ze de cursus ging te doen waardoor ze precies vond wat ze zocht.Toen het eind van de Youth Alpha cursus in zicht kwam hoorde Amy voor het eerst over Alongsiders. Want a...

June 22, 2021

Rianne & Maris (getuigenis)

BIJBEL – Ontmoet Alongsider Rianne en haar jongere zus!Rianne en Maris kennen elkaar door de Sportcommunity Overstag in Lewenburg, Groningen. Elke zomervakantie houden zij een sportweek. Maris kwam in die week langs met een vriendin om te voetballen. Op een gegeven moment moest Maris naar de kant; haar enkel deed zeer. Rianne ging naar haar toe om met haar te kletsen en mocht uiteindelijk voor haar en haar enkel bidden. Tijdens dat gebed werd Maris haar enkel compleet pijnvrij! Daar begon de b...

June 22, 2021

YFC & ANL

YfC staat voor Youth for Christ. En eigenlijk is dat best duidelijk, Youth for Christ wil graag dat jongeren voor en met Jezus gaan leven. Simpel, maar niet eenvoudig. Dat vraagt veel inzet, doorzettingsvermogen, gebed en vertrouwen op God. ANL staat voor Alongsiders Nederland. Ook best eenvoudig. We willen jongeren helpen om naast iemand te gaan lopen. ‘Alongsider’ van iemand te worden. Ook best simpel eigenlijk, maar ook niet eenvoudig. Veel synergie dus, en dat is gaaf. Youth for Christ e...

December 3, 2020

Wat brengt het mij & Wat brengt het anderen?

Okay, je wilt Alongsider worden, maar waarom zou je dat doen? Ik krijg met regelmaat de vraag “wat brengt het mij?” of “wat brengt het anderen?”. Ik snap deze vragen. Je wilt immers in dat wat je doet zeker weten dat je bijdraagt, dat je je energie in iets goeds steekt. Die vraag komt helemaal voort uit iets dat wij ‘purpose’ noemen - we willen allemaal ergens voor leven toch? Voordat we kijken naar goede redenen om Alongsider te worden en inventariseren wat het ons brengt is het bel...

December 3, 2020

Tja, en al die werken dan?

Ik krijg de vraag wel eens van mensen. Jullie zetten in op challenges - jongeren die gewoon gaan doen wat Jezus ons opdroeg. Dat klinkt mooi, maar is dat niet te veel gericht op het doen van (goede) werken? Je kunt je geloof toch niet verdienen? Een terechte opmerking. In dit BLOG ga ik in op twee visies die ik vaak hoor, en zet ik er een derde naast. (Na het publiceren van dit BLOG kreeg ik een waardevolle bijdrage van een lezer. Ik heb deze toegevoegd aan deze BLOG zodat het meer in balans kom...

October 27, 2020

Deze jongens lopen samen op met jongeren in Jezus' naam...

"We willen groeien en worden zoals Jezus"Vind je discipelschap belangrijk? Grote kans van wel. “Maar op de vraag wie mensen dan discipelden, hadden maar weinig antwoord.” Mart-Jan van der Maas worstelde met deze vraag toen hij Alongsiders Europa oprichtte. Inmiddels is er ook een Nederlandse tak in oprichting van de beweging opgericht. Tom en Willem Evenblij staan zij aan zij met een jongere uit hun omgeving die het moeilijk heeft. Mart-Jan: "Net zoals Jezus met twaalf mannen optrok, mogen w...

October 26, 2020

De leerling van Rembrandt

Ik bewonder de schilder Rembrandt. Met een haast kinderlijke verwondering kijk ik naar zijn schilderijen. Hoe doet hij dat toch? Verlangend denk ik: hoe leer ik zó schilderen? En ik weet het antwoord al. Na nachtenlang draaien in mijn bed verzamel ik al mijn moed bijeen en besluit naar hem toe te gaan. Eenmaal op de bel gedrukt, doet Rembrandt open en kijkt mij vriendelijk aan. “ik wil graag net zo’n goede schilder worden als u”, zeg ik bedremmeld, onder de indruk...

October 21, 2020

Commitment 5 - Ik wil groeien in discipelschap

Je bent nog jong. Maar zorg ervoor dat iedereen je toch serieus neemt. Wees een voorbeeld voor andere gelovigen door wat je zegt en door hoe je leeft. Wees een voorbeeld door je liefde en je geloof, en door te leven zoals God het wil. (BGT)Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. (HSV) 1 Timotheüs 4:12Een goede leerling wil op zijn leraar lijken. En een goede slaaf wil lij...

June 30, 2020

Commitment 4 - Ik bescherm mijn jongere broer of zus

... nooit geweld te gebruiken tegen mijn jongere broer/zus en ik beloof om hem / haar te beschermen tegen geweld. ... mijn jongere broer / zus te beschermen tegen seksueel misbruik en beloof misbruik direct te melden. Het principe van beschermen betekent dat je de verantwoordelijkheid neemt om voor degene voor wie jij verantwoordelijk bent te zorgen en op te komen. Jij springt voor je jonge broer/zus in de bres als deze het moeilijk heeft. En je waarschuwt hem/haar voor datgene wat hem of haar k...

June 30, 2020

Commitment 3 - Ik bemoedig mijn jongere broer of zus

Het doel van al mijn werk is om jullie moed te geven. Ik wil dat jullie een eenheid vormen door jullie liefde voor elkaar. Want alleen op die manier leren jullie alles te begrijpen, en kunnen jullie Christus echt leren kennen. Hij is het geheim dat God bekendgemaakt heeft. Bij hem is alle wijsheid en kennis te vinden. (BGT) … opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis ...

June 30, 2020

Commitment 2 - Ik investeer in mijn jongere broer of zus

Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb. Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. (BGT) Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (HSV) Johannes 13:34-35 Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je r...

June 30, 2020

Commitment 1 - Ik wil Jezus volgen

Jezus zei tegen alle mensen: ‘Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Je moet juist bereid zijn om je leven op te geven, elke dag opnieuw. En je moet met mij meegaan.’ (BGT) Jezus zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. (HSV)Lukas 9:23...

June 30, 2020

Be WISE - Inspirational - een van onze waarden

Het is belangrijk dat Alongsiders worden gemotiveerd door liefde en geïnspireerd (letterlijk: vervuld door de Geest van Christus) in plaats van door geld of de belofte van beloningen of, nog verontrustender, schaamte, schuld of verplichting. Om deze reden betalen of subsidiëren we Alongsiders niet direct of indirect. Weeskinderen en kwetsbare kinderen hebben dringend behoefte aan liefde, en onvoorwaardelijke liefde kan niet worden gekocht, verkocht of opgewekt, maar moet worden gekozen. Het le...

June 12, 2020

Be WISE - Empowering - een van onze waarden

“When we do for those in need what they have the capacity to do for themselves, we disempower them.” - Robert Lupton....

June 12, 2020

Be WISE - Scalabe - een van onze waarden

De visie van Alongsiders is om bewegingen van Alongsider over de hele wereld te zien groeien, te beginnen met een paar groepen in elk land, en vervolgens op te lopen tot honderden of zelfs duizenden Alongsiders die ervoor kiezen om Jezus te volgen door liefdevol naast kwetsbare kinderen te lopen. Zo'n beweging kan niet worden gemaakt, omdat deze wordt gedreven door relaties. Maar door lokale partners op te leiden om langszij op een relationele manier te mobiliseren, is de beweging schaalbaar....

June 12, 2020

Be WISE - Wholistic - een van onze waarden

De Alongsidersbeweging verlangt ernaar om kwetsbare kinderen sociaal, emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel te zien herstellen en transformeren, zodat ze als hele mensen kunnen leven. Deze transformatie en herstel zal van invloed zijn op relaties binnen familie en de plek waar zij leven, evenals op de systemen en structuren rond die relaties. Elke discipelschapsbeweging die zich bezighoudt met herstel, moet aandacht besteden aan conflicten tussen ouders of buren, het onvermogen van een kind ...

June 12, 2020

Mastery - een van onze waarden

1 Korintiërs 11:1 Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. (HSV) Leef net zoals ik! Want ik leef net zoals Christus. (BGT)...

June 11, 2020

Belonging - een van onze waarden

Romeinen 12:5 … zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. (HSV) Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. Maar we hebben wel allemaal onze eigen functie. (BGT)...

June 11, 2020

Ownership - een van onze waarden

Mattheüs 28: 16-20 'En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot Mijn discipelen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot d...

June 11, 2020

Purpose - een van onze waarden

Lukas 4:18-19 ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’ (HSV) ‘God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertel...

June 11, 2020

Optrekken met een kind in de knel

In ruim vijftien landen rust Alongsiders International christelijke jongeren toe voor „discipelschap” in de vorm van een-op-eenrelaties met kwetsbare kinderen. Vorige maand kwam de organisatie naar Nederland. De motor achter de Nederlandse tak is Mart- Jan van der Maas. Zes jaar verbleef hij metzijn vrouw Talitha en hun drie kinderen voor zendingswerk in Cambodja. Daar zag hij hoe „zegenrijk” het werk van Alongsiders was in de sloppenwijken van Phnom-Penh. Daarom zetten hij en zijn ...

June 8, 2020

Alongsiders komt naar Europa en begint in Nederland!

In al meer dan 15 landen is Alongsiders International actief met het toerusten van jongeren voor discipelschap. Opvallend aan die lijst van landen is dat het allemaal landen in de ontwikkelende wereld zijn, het westen ontbreekt. Daar komt vanaf 2 mei verandering in: Alongsiders Europa gaat van start, en deze beweging begint in Nederland. Alongsiders’ droom is dat elk kind verwelkomd is, elke jongere toegerust is voor discipelschap en elke kerk betrokken is op discipelschap. Alongsiders doet di...

May 1, 2020

De eerste Alongsiders in Europa…

Zojuist ontving ik dit bericht van een van de eerste Alongsiders in Europa: “Mijn tijd met John is goed. We genieten allebei van de tijd die we met elkaar doorbrengen. Dit soort ontmoetingen zijn nieuw en speciaal voor hem. Zijn moeder was eerst wat terughoudend. “Weet je, ik geef hem al genoeg aandacht.” Maar nu ze van John zelf terughoort hoe waardevol deze momenten zijn support ze hem volledig. Ze heeft me zelfs gevraagd om met John te spreken over dingen als games, vloeken en geweld! J...

January 16, 2020 Posts 1-25 of 29 | Page next
 

This product has been added to your cart

CHECKOUT