Back to Blog

Commitment 5 - Ik wil groeien in discipelschap

Je bent nog jong. Maar zorg ervoor dat iedereen je toch serieus neemt. Wees een voorbeeld voor andere gelovigen door wat je zegt en door hoe je leeft. Wees een voorbeeld door je liefde en je geloof, en door te leven zoals God het wil. (BGT)Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. (HSV) 1 Timotheüs 4:12Een goede leerling wil op zijn leraar lijken. En een goede slaaf wil lij...

June 30, 2020

Commitment 4 - Ik bescherm mijn jongere broer of zus

... nooit geweld te gebruiken tegen mijn jongere broer/zus en ik beloof om hem / haar te beschermen tegen geweld. ... mijn jongere broer / zus te beschermen tegen seksueel misbruik en beloof misbruik direct te melden. Het principe van beschermen betekent dat je de verantwoordelijkheid neemt om voor degene voor wie jij verantwoordelijk bent te zorgen en op te komen. Jij springt voor je jonge broer/zus in de bres als deze het moeilijk heeft. En je waarschuwt hem/haar voor datgene wat hem of haar k...

June 30, 2020

Commitment 3 - Ik bemoedig mijn jongere broer of zus

Het doel van al mijn werk is om jullie moed te geven. Ik wil dat jullie een eenheid vormen door jullie liefde voor elkaar. Want alleen op die manier leren jullie alles te begrijpen, en kunnen jullie Christus echt leren kennen. Hij is het geheim dat God bekendgemaakt heeft. Bij hem is alle wijsheid en kennis te vinden. (BGT) … opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis ...

June 30, 2020

Commitment 2 - Ik investeer in mijn jongere broer of zus

Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb. Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. (BGT) Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (HSV) Johannes 13:34-35 Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je r...

June 30, 2020

Commitment 1 - Ik wil Jezus volgen

Jezus zei tegen alle mensen: ‘Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Je moet juist bereid zijn om je leven op te geven, elke dag opnieuw. En je moet met mij meegaan.’ (BGT) Jezus zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. (HSV)Lukas 9:23...

June 30, 2020

Be WISE - Inspirational - een van onze waarden

Het is belangrijk dat Alongsiders worden gemotiveerd door liefde en geïnspireerd (letterlijk: vervuld door de Geest van Christus) in plaats van door geld of de belofte van beloningen of, nog verontrustender, schaamte, schuld of verplichting. Om deze reden betalen of subsidiëren we Alongsiders niet direct of indirect. Weeskinderen en kwetsbare kinderen hebben dringend behoefte aan liefde, en onvoorwaardelijke liefde kan niet worden gekocht, verkocht of opgewekt, maar moet worden gekozen. Het le...

June 12, 2020

Be WISE - Empowering - een van onze waarden

“When we do for those in need what they have the capacity to do for themselves, we disempower them.” - Robert Lupton....

June 12, 2020

Be WISE - Scalabe - een van onze waarden

De visie van Alongsiders is om bewegingen van Alongsider over de hele wereld te zien groeien, te beginnen met een paar groepen in elk land, en vervolgens op te lopen tot honderden of zelfs duizenden Alongsiders die ervoor kiezen om Jezus te volgen door liefdevol naast kwetsbare kinderen te lopen. Zo'n beweging kan niet worden gemaakt, omdat deze wordt gedreven door relaties. Maar door lokale partners op te leiden om langszij op een relationele manier te mobiliseren, is de beweging schaalbaar....

June 12, 2020

Be WISE - Wholistic - een van onze waarden

De Alongsidersbeweging verlangt ernaar om kwetsbare kinderen sociaal, emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel te zien herstellen en transformeren, zodat ze als hele mensen kunnen leven. Deze transformatie en herstel zal van invloed zijn op relaties binnen familie en de plek waar zij leven, evenals op de systemen en structuren rond die relaties. Elke discipelschapsbeweging die zich bezighoudt met herstel, moet aandacht besteden aan conflicten tussen ouders of buren, het onvermogen van een kind ...

June 12, 2020

Mastery - een van onze waarden

1 Korintiërs 11:1 Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. (HSV) Leef net zoals ik! Want ik leef net zoals Christus. (BGT)...

June 11, 2020

Belonging - een van onze waarden

Romeinen 12:5 … zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. (HSV) Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. Maar we hebben wel allemaal onze eigen functie. (BGT)...

June 11, 2020

Ownership - een van onze waarden

Mattheüs 28: 16-20 'En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot Mijn discipelen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot d...

June 11, 2020

Purpose - een van onze waarden

Lukas 4:18-19 ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’ (HSV) ‘God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertel...

June 11, 2020

Optrekken met een kind in de knel

In ruim vijftien landen rust Alongsiders International christelijke jongeren toe voor „discipelschap” in de vorm van een-op-eenrelaties met kwetsbare kinderen. Vorige maand kwam de organisatie naar Nederland. De motor achter de Nederlandse tak is Mart- Jan van der Maas. Zes jaar verbleef hij metzijn vrouw Talitha en hun drie kinderen voor zendingswerk in Cambodja. Daar zag hij hoe „zegenrijk” het werk van Alongsiders was in de sloppenwijken van Phnom-Penh. Daarom zetten hij en zijn ...

June 8, 2020

Alongsiders komt naar Europa en begint in Nederland!

In al meer dan 15 landen is Alongsiders International actief met het toerusten van jongeren voor discipelschap. Opvallend aan die lijst van landen is dat het allemaal landen in de ontwikkelende wereld zijn, het westen ontbreekt. Daar komt vanaf 2 mei verandering in: Alongsiders Europa gaat van start, en deze beweging begint in Nederland. Alongsiders’ droom is dat elk kind verwelkomd is, elke jongere toegerust is voor discipelschap en elke kerk betrokken is op discipelschap. Alongsiders doet di...

May 1, 2020

De eerste Alongsiders in Europa…

Zojuist ontving ik dit bericht van een van de eerste Alongsiders in Europa: “Mijn tijd met John is goed. We genieten allebei van de tijd die we met elkaar doorbrengen. Dit soort ontmoetingen zijn nieuw en speciaal voor hem. Zijn moeder was eerst wat terughoudend. “Weet je, ik geef hem al genoeg aandacht.” Maar nu ze van John zelf terughoort hoe waardevol deze momenten zijn support ze hem volledig. Ze heeft me zelfs gevraagd om met John te spreken over dingen als games, vloeken en geweld! J...

January 16, 2020

De cirkel van moed

Dat is wijsheid van een 17 jaar oude Alongsider op het platteland in Cambodja. Haar naam is Matha. Haar jonge zus, Esara, is 9 jaar, en samen zitten we in de schaduw van een houten huis. Omdat Matha op een kleine motor naar onze ontmoeting komt, veronderstel ik dat ze niet straatarm is. Maar het is veilig om te zeggen dat ze Esara in materieel opzicht niet veel te bieden heeft. Gelukkig zet dit Matha vrij om verder te kijken dan de dingen waarin zij kan voorzien, zodat ze de bronnen die in Esara...

December 3, 2019

Drie sleutels tot duurzaamheid binnen een discipelschapsbeweging

De Alongsiders discipelschapsbeweging in Cambodja is al meer dan 12 jaar in ontwikkeling. In die tijd hebben we een aantal lessen geleerd die nodig zijn om zo’n beweging te laten groeien en vast te houden. Een van onze eerste leiders in de beweging, Serey Choeng, heeft veel van deze lessen verwezenlijkt in haar persoonlijk leven, dat begon in een sloppenwijk in Phnom Penh. Laten we met haar meekijken en zien welke lessen zij onderweg leerde....

October 24, 2019

Ontmoet deze wereldveranderaars...

De Alongsidersbeweging groeit. De leiders zijn jonge mensen tussen de 16 en 30 jaar die van Jezus houden en hart hebben voor hun kwetsbare buren. Ze maken een verschil in hun lokale kerken en communities. Ze zijn gepassioneerd. Ze hebben lief. Ze geven om de kinderen met wie ze samen optrekken. Ze willen dat zij geliefd en verzorgd worden en dat ze de liefde van Jezus kennen. Ik ben geïnspireerd door deze jonge Alongsiders, en ik wil een aantal van hen graag aan je voorstellen… Dit is Ki...

October 1, 2019

De zondagsschoolbeweging

De zondagsschoolbeweging transformeerde de levens van arme kinderen. Het is tijd voor een andere beweging....

September 2, 2019 Posts 1-20 of 20 | Page
 

This product has been added to your cart

CHECKOUT