New announcement. Learn more

STICHTING ALONGSIDERS (ANBI)

Algemene gegevens stichting Alongsiders

RSIN:

862146537


KVK nr.:

81584148

Naam:

Stichting Alongsiders

Statutaire zetel:

Gemeente Almere


Contact gegevens Stichting Alongsiders

Vestigingsadres:

B. Merkelbachstraat 29, 1333 LA Almere

Telefoonnummer: 

+31 6 48405262

E-mail:

info@alongsidersnederland.org

Doelstelling

(Conform statuten - artikel 2) De stichting heeft als doel het toerusten van christenjongeren voor discipelschap en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken met gebruikmaking van alle mogelijke middelen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn in de ruimste zin van het woord, zoals: (a) trainen, (b) onderwijzen en inspireren, (c) ondersteunen, (d) coachen, (e) organiseren van evenementen en ontmoetingen.

Beloningsbeleid (beleidsbepalers / bestuursleden):

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. In overleg kunnen bestuurders (eventueel) een onkostenvergoeding ontvangen voor de redelijkerwijs gemaakte onkosten.

Bestuursleden stichting Alongsiders

Voorzitter:

M.D. de Boer

Secretaris:

A.P.C. van der Maas

Penningmeester:

J. M. van de Graaf

Algemeen bestuurslid:

A. Dingemanse


OVERIGE GEGEVENS, BELEIDSPLANNEN & JAARVERSLAGEN:

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT