STICHTING ALONGSIDERS (ANBI)

Algemene gegevens stichting Alongsiders

RSIN862146537
KVK nr.
81584148
Naamstichting Alongsiders
Statutaire zetel gemeente Almere


Contact gegevens Stichting Alongsiders

Vestigingsadres:Golfslag 16, 9732 MA Groningen
Bezoek adres:Makassarweg 801335 HZ Almere
Telefoonnummer:+31 6 48405262
e-mail:info@alongsidersnederland.org


Doelstelling

(Conform statuten - artikel 2) De stichting heeft als doel het toerusten van Christen jongeren voor discipelschap en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken met gebruikmaking van alle mogelijke middellen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn in de ruimste zin van het woord, zoals: (a) trainen, (b) onderwijzen en inspireren, (c) ondersteunen, (d) coachen, (e) organiseren van evenementen en ontmoetingen.


Beloningsbeleid (beleidsbepalers / bestuursleden):

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. In overleg kunnen bestuurders (eventueel) een onkostenvergoeding ontvangen voor de redelijkerwijs gemaakte onkosten.


Bestuursleden stichting Alongsiders

VoorzitterA.P.C. van der Maas
SecretarisIsaäc Wolters
PenningmeesterJan Mathijs van de Graaf
Algemeen bestuurslidOtto Cornelis Jager


Financiële gegevens:

(stichting Alongsiders is in januari 2021 opgericht en publiceert daarom nog geen jaarcijfers / financieel rapport. Vanaf 2022 zullen de gegevens conform de publicatieplicht op deze plaats worden gepubliceerd.)

BESTUURSLEDEN & BELEIDSPLAN

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT