New announcement. Learn more

STICHTING ALONGSIDERS (ANBI)

Algemene gegevens stichting Alongsiders

RSIN:862146537
KVK nr.:
81584148
Naam:Stichting Alongsiders
Statutaire zetel:Gemeente Almere


Contact gegevens Stichting Alongsiders

Vestigingsadres:Golfslag 16, 9732 MA Groningen
Telefoonnummer: 
+31 6 48405262
E-mail:info@alongsidersnederland.org


Doelstelling

(Conform statuten - artikel 2) De stichting heeft als doel het toerusten van christenjongeren voor discipelschap en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken met gebruikmaking van alle mogelijke middelen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn in de ruimste zin van het woord, zoals: (a) trainen, (b) onderwijzen en inspireren, (c) ondersteunen, (d) coachen, (e) organiseren van evenementen en ontmoetingen.

Beloningsbeleid (beleidsbepalers / bestuursleden):

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. In overleg kunnen bestuurders (eventueel) een onkostenvergoeding ontvangen voor de redelijkerwijs gemaakte onkosten.

Bestuursleden stichting Alongsiders

Voorzitter:A.P.C. van der Maas
Secretaris:Isaäc Wolters
Penningmeester:Jan Mathijs van de Graaf
Algemeen bestuurslid:Otto Cornelis Jager

FINANCIËLE GEGEVENS:

BESTUURSLEDEN & BELEIDSPLAN

PRESENTATIE PLANNEN 2022 & TERUGBLIK 2021

Tijdens onze partnerbijeenkomst op 22 januari 2022 hebben gepresenteerd wat er in 2021 is gebeurt, en tevens hebben we vooruit gekeken naar 2022. We hebben onze plannen (D.V.) gepresenteerd. U kunt middels de video hieronder deze presentatie nakijken.

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT