New announcement. Learn more

GA (SAMEN MET JE JONGERE BROER OF ZUS) AAN DE SLAG MET DEZE CHALLENGES

Alongsiders werkt met challenges. Uitdagingen zijn opdrachten die je - samen met je jonge broer of zus - uitvoert.

Al deze opdrachten komen rechtstreeks van Jezus en wat Hij ons in de Bijbel vertelt. We willen toch doen wat de Meester zegt?

Liever eerst starten met een microCHALLENGE? Bekijk ze hier.

FOUNDATIONS

Deze challenges leggen de basis voor de andere challenges. Ze helpen je te ontdekken wie God is, wat Jezus opgeruimd heeft, wat sorry zeggen daarmee te maken heeft, wat jij voor een ander mag doen en hoe je kunt groeien. Deze challenges duren ongeveer 1 maand helpen je te ontdekken, en verdiepen. Natuurlijk steeds op een leuke, uitdagende manier. Durf jij hiermee aan de slag te gaan?

Je vindt alle challenges in de Alongsiders app.

BELLS

De BELLS-serie bestaat uit vijf verschillende challenges waarin jullie anderen zegenen: Bless, Eat, Listen, Learn en Sent.

Michael Frost heeft ontdekt dat, wanneer je deze 5 uitdagingen aangaat, je enorm groeit als discipel en discipelmaker. Niet als mooie 'theorieles', maar door ze bewust als gewoontes in te bouwen in je dagelijks leven. Ze zullen je helpen te leven zoals Jezus het bedoeld heeft. Durf jij?

Je vindt alle challenges in de Alongsiders app.

MOUNTAIN PEAKS

De bergrede wordt vaak genoemd als een van de bekendste toespraken van Jezus. Jezus zit op een berghelling en veel mensen komen naar Hem toe om te luisteren naar zijn onderwijs. Jezus zet in deze toespraak de toon voor Zijn werk en bediening. Hij maakt duidelijk hoe het er in Zijn Koninkrijk aan toegaat. In de eerste plaats richt Jezus Zich tot Zijn discipelen. Dat zijn wij ook en daarom willen we graag van deze woorden van Jezus leren!

In deze serie van challenges gaan jullie aan de slag met onderwerpen die Jezus in de bergrede aansnijdt. We willen samen horen wat Hij daarover zegt, en als discipelen die willen groeien naar Jezus beeld, nemen we de uitdaging aan en willen we ook doen wat de Meester zegt. Doe mee!

Je vindt alle challenges in de Alongsiders app.

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT