New announcement. Learn more

Onze droom

Elk kind verwelkomd
Elke jongere toegerust
Elke kerk een betrokken community

Wij lopen naast hen die alleen lopen

Een discipelschaps-beweging

Wij mobiliseren christen-jongeren in Europa en rusten hen toe om ieder, in hun eigen omgeving, naast één kwetsbaar kind te lopen. We ontmoeten elkaar om te delen, te genieten en te groeien.

Eén op één. Eén voor één.

Elk kind verwelkomd

Elk mens heeft de behoefte om ergens bij te horen (‘belonging’). Daarom verwelkomen wij kinderen en jongeren en trekken samen met hen op. Zij ervaren de liefde van Jezus door de Alongsider heen. Zoals een familie bij elkaar komt om te vieren, te delen, te eten & samen op te trekken, zo komt ook de Alongsiders-familie regelmatig samen. Dat gebeurt door de 1-op-1 relatie van de Alongsider met zijn of haar jongere broer of zus, en ook tijdens de evenementen van Alongsiders Nederland. Elk kind verwelkomd.

Elke jongere toegerust

Alongsiders Nederland rust christenjongeren toe voor discipelschap. We geloven dat we zowel de leer van de Heer Jezus als ook Zijn methode voor discipelschap moeten volgen. Dat betekent dat discipelschap relationeel moet zijn. Wij rusten de Alongsiders toe door middel van training en challenges, zodat ze ieder, in hun eigen omgeving, naast één kwetsbaar kind kunnen lopen. We kiezen voor deze 1-op-1 benadering zodat iedere jongere mee kan doen. Elke jongere toegerust.

Elke kerk een betrokken community

Alongsiders Nederland versterkt kerken en gemeenten in Nederland. We mobiliseren en inspireren. We creëren betrokkenheid op de grote opdracht van de Heer Jezus: Zijn discipelen zijn en discipelen maken (Mattheus 28). We doen dit door trainingspreken en workshops. De Alongsiders visie op discipelschap gaat terug naar de leer & methode van Jezus zelf. Alongsiders Nederland focust op jongeren en jongvolwassenen. We zijn een beweging die de kerk versterkt en betrokkenheid vergroot. Elke kerk een betrokken community.

EEN DISCIPELSCHAPS-BEWEGING

Wij mobiliseren christen-jongeren in Europa en rusten hen toe om ieder, in hun eigen omgeving, naast één kwetsbaar kind te lopen. We ontmoeten elkaar om te delen, te genieten en te groeien.

Eén op één. Eén voor één.

Alongsiders Europa - wij lopen naast hen die alleen lopen.

Veel kinderen in Europa zijn kwetsbaar — 26% van hen, om precies te zijn. Dat is één op de vier kinderen! Op sommige plaatsen in Oost-Europa (zoals Roemenië) verdubbelt dit cijfer tot ongeveer 50%. Enorm. Laat dit even bezinken.

Deze kinderen zijn op de een of andere manier kwetsbaar of sociaal buitengesloten. Ten gevolge van bijvoorbeeld extreme armoede of door de recente crisis rond vluchtelingen. Maar ook kinderen die in een financieel stabiele situatie opgroeien hebben geen enkele garantie. Denk aan kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen waar de ouder hard werkt om het gezin draaiend te houden, met als gevolg dat de kinderen een groot deel van de tijd alleen zijn. Kinderen die in materieel opzicht alles hebben wat ze maar wensen, komen soms thuis op een plek waar niemand is die hen ziet en begroet. Niemand die luistert naar hun verhalen en deelt in wat hen blij maakt of in dat waarmee ze worstelen. Dit is hoe eenzaamheid eruit kan zien.

Er wordt wel gezegd dat eenzaamheid, met name in de grote steden, een van de grootste problemen van deze generatie is.

Ook de kinderen die alles hebben wat ze nodig hebben en goed lijken te functioneren, hebben een vriend(in) nodig. Iemand die bereid is om tijd en energie in hen te investeren. Iemand die bereid is met hen op te lopen, hen te bemoedigen en hen te inspireren. Iemand die hen aanmoedigt te groeien en te leren in elk aspect van het leven.

Wat we hier zien is een kans om hen lief te hebben in Jezus Naam!

Door de geschiedenis heen hebben jongeren vooropgestaan bij elke beweging voor verandering. Daarom rusten wij christenjongeren toe om elk één kind te discipelen.

Dit is onze droom voor de volgende generatie van christenjongeren in Europa: één generatie die de volgende generatie verandert en toerust. Door naast hen te komen en hun Alongsider te zijn in de mooie en lastige momenten van het leven. Een dappere generatie die opstaat en Jezus opdracht om discipelen te maken serieus neemt.

Als dit je raakt, doe dan mee en wordt een Alongsider. Als je geïnteresseerd bent om samen met ons te dienen, kijk dan bij de huidige mogelijkheden.

Onze geschiedenis

Ons verhaal begon 20 jaar geleden in een sloppenwijk in Phnom Penh, Cambodja. Craig Greenfield, de grondlegger van Alongsiders International, verliet zijn carrière en verhuisde naar een sloppenwijk. Met zijn vrouw Nay begon Craig samen op te lopen met arme gezinnen die verwoest werden door AIDS, om te voorkomen dat deze weeskinderen niet ook nog weg genomen zouden worden van anderen die ze kenden en van wie ze hielden.

Maar toen ze meer een meer verbonden raakten met veel van deze kinderen in hun buurt, voelden ze zich gefrustreerd. Ze wisten dat zij persoonlijk maar een handvol kinderen zouden kunnen bereiken met dat wat nodig is om levens werkelijk te veranderen: zorg, liefde, betrokkenheid, bemoediging, mentorschap en discipelschap. Kortom: het Goede Nieuws van Jezus.

Zich realiserend dat je liefde niet kan kopen, besloten ze dat betaalde werknemers niet het antwoord was. In plaats daarvan begon Craig te bidden voor een beweging van jonge Cambodjaanse christenen in de kerk die zou opstaan om uit te reiken naar tienduizenden kinderen die in de marges van de maatschappij leven. Deze beweging zou, in plaats van financieel afhankelijk te zijn van anderen, geheel afhankelijk zijn van het werk van de Heilige Geest in de harten van mensen. Het zou niet afhankelijk zijn van buitenstaanders, maar een beweging van armen die armen helpen.

De beweging startte met 10 jonge christenen. Ze maakten veel fouten, maar leerden daarvan en ontwikkelden, zodat ze geleidelijk, door Gods genade, de sleutels identificeerden voor deze beweging. Sleutels om de beweging te verankeren en te laten groeien. In 2003 werd Alongsiders Cambodja geboren.

Vandaag zijn er duizenden jonge christenen die elk trouw naast één kwetsbaar kind in hun eigen omgeving lopen.

De beweging heeft zich inmiddels verspreid over heel Cambodja. Ook daarbuiten zijn er nu in ongeveer 20 landen in Azië en Afrika Alongsiders-bewegingen gaande. Eén generatie wordt toegerust om de volgende te bereiken.

Maar dit is nog niet het einde van het verhaal …

Toen Mart-Jan & Talitha van der Maas in 2014 naar Cambodja verhuisden, realiseerden zij zich al snel dat er in dit land een enorme hoeveelheid aan uitdagingen zijn, en dat er meer werk te doen is dan zij ooit zouden kunnen doen. Bewust van hun eigen zwakheid en tekortkomingen als buitenstaanders werden ze geraakt door de eenvoud van het Alongsidersmodel en hoe Alongsiders ‘insiders’ (lokale mensen) toerusten om kinderen in hun eigen omgeving te helpen. Terwijl zij de uitwerking hiervan in Cambodja zagen - en de getuigenissen hoorden vanuit andere landen - begonnen zij zichzelf af te vragen: “Waar is dit Alongsidersmodel in Europa?” Toen helder werd dat zij in 2020 terug zouden gaan naar Nederland / Europa, voelden zij zich geroepen deze beweging met zich mee te nemen.

We dromen dat deze beweging onder christenjongeren en jong volwassenen ook in Europa zal groeien. Dat jongeren en jong volwassenen in Europa de oproep van Jezus zullen gehoorzamen en discipelen zullen maken. Dat ze ervoor kiezen om elk naast één kwetsbaar kind te gaan lopen. Stel je eens voor hoe Europa er dan uit zal zien…

Landen

Onze visie is om deze beweging te zien in elk land in Europa.
Klik hier om naar de website van Alongsiders Europe te gaan.

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT