New announcement. Learn more

FREEDOM FIGHTERS - 6 WEKEN CHALLENGE

Ontdek - samen met je mentor - de vrijheid die God je brengt, wanneer je leert leven vanuit Zijn genade.

In 6 weken tijd ga je aan de slag met levensveranderende thema's.

Waarom? Omdat we dagelijks worden geconfronteerd met de slaafse banden die ons binden aan dit aardse bestaan en de dagelijkse strijd in onze maatschappij tegen allerlei verleidingen. Durf jij het aan om jezelf in vrijheid te zetten?

Deze 6 weken maak je gebruik van een fysiek werkboek. Elke dag heeft een ander thema en elke week een overkoepelend weekthema.

Elke dag vind je een overdenking in dit werkboek, met daarbij passende liederen om te beluisteren, filmpje om te bekijken en Bijbelteksten om te lezen.

HERKEN JE DIT >>>

 • Je wilt je stille tijd op een goede manier invulling geven en daar zoek je een programma voor

 • Je hebt een relatie met God, maar je weet niet hoe je dat dagelijks kunt onderhouden

 • Je worstelt wel eens met jezelf of het leven en je zoekt handvatten in het leven

 • Je gelooft dat God bestaat, maar je weet dat er nog meer te ontdekken valt van God aanwezigheid in jouw leven

 • Je bent je bewust van de geestelijke wereld, maar dat is veelal een ver-van-je-bed-show

 • Je wilt jouw geloof integreren in jouw dagelijks leven, maar je weet niet hoe

 • Je verlangt naar iemand waar je mee op loopt en waar je al ouw levens- en geloofsvragen mee kunt delen

HOE ZOU HET ZIJN ALS >>>

 • Je ontdekt dat Gods liefde elke vorm van aardse liefde overtreft

 • Je ontdekt hoe Gods genade uitwerkt in jouw leven van elke dag

 • Je niet vanuit religie in de diensten in jouw kerk/gemeente volgt, maar vanuit een persoonlijke relatie met God

 • Je echt ontdekt wie jij bent, waar jouw talenten en passie liggen

 • Je elke dag je leven met God kunt bewandelen, waardoor jouw leven verandert

 • Je een mentor vindt waar je terecht kunt met al je levens- en geloofsvragen

 • Je ontdekt hoe groot God is en tegelijkertijd ontdekt hoe persoonlijk en dichtbij God is

 • Je weet hoe je om kunt gaan met het lijden in deze wereld of in jouw eigen leven

 • Je inzicht krijgt in de geestelijke strijd, je de tools ontvangt om hiermee om te gaan vanuit de wetenschap dat Jezus Christus aan het kruis alles overwonnen heeft

 • Je de autoriteit als zoon en dochter van de allerhoogste God ontdekt en weet wat dit voor jouw dagelijks leven betekent

 • Je weet waarin jij het verschil kunt maken in deze wereld

 • Je ontdekt hoe je in deze maatschappij kunt leven als christen

 • Je weet hoe je keuzes kunt maken, die gebaseerd zijn op Gods ontwerp voor het leven

WAAROM ZOU JE HET DOEN >>>

Wat kan de Freedom Fighters course jou opleveren?

 • Je leert jezelf kennen vanuit Gods onvoorwaardelijke liefde.

 • Je verdiept jouw relatie met God.

 • Je ontdekt de kracht van kwetsbaarheid in relatie tot jouw mentor.

 • Je leert te handelen vanuit de plek die jij gekregen hebt in het koninkrijk, op deze manier ben je in staat om een getuige te zijn en impact te hebben in onze maatschappij.

 • Je ontwikkelt jezelf als jong volwassene in het maken van gezonde keuzes.

 • Je leert jouw lijden, worstelingen en teleurstellingen in de ogen te kijken en ermee te dealen op een gezonde manier.

 • Je leert verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen leven en datgene wat jou toevertrouwd is.

MEER INFO VOOR DEELNEMERS >>>

Reken op zes intensieve, maar ontzettend waardevolle weken. Weken waarin je wordt uitgedaagd om na te denken over wie jij bent en welke rol God daarin heeft. Om samen met God te ontdekken hoe je geloof meer vorm mag krijgen in je dagelijks leven. Heb het lef om open te zijn naar je mentor, zodat je samen kunt delen in deze zoektocht. 

Drie momenten in je agenda worden voor je gepland (startavond, tussentijds weekend en slotavond), maar de rest kun je allemaal zelf indelen.

Elke dag ga je zelfstandig aan de slag met de cursusmaterialen die je gekregen hebt. Reken hiervoor ca. 30 minuten per dag. Verder is het aan jou en je mentor om samen contact te onderhouden. We adviseren om elkaar 1x per week te ontmoeten, hetzij live of gewoon even per telefoon. 

Je leerproces houdt niet op na zes weken. Hoe gaaf is het dat je in deze periode zo’n vertrouwensband hebt kunnen opbouwen met je mentor, dat jullie in contact gaan blijven. Dat je mentor betrokken blijft op jouw (geloofs)leven en jullie elkaar regelmatig blijven ontmoeten. Ieder mens heeft recht op mentoren en rolmodellen in zijn of haar leven. Jij ook. 

Kan dit voor jou een eerste aanzet zijn? 

AAN DE SLAG

Wij hebben alles voor je klaarstaan om nu te starten met het Freedom Fighters programma. Je besteld het werkboek eenvoudig via de knop hieronder.

Wil je voordat je het boek besteld eerst nog even een inkijkje? Bekijk dan het inkijkexemplaar van het werkboek via de knop hieronder.

VOOR MENTOREN & GEMEENTEN

In de kern is Freedom Fighters een discipelschaps programma, en de opdracht om discipelen te maken ligt bij de kerk / gemeente. Als Alongsiders willen we daar heel graag in helpen. Via onze pagina 'voor kerken' vind je de verschillende tools die we klaar hebben staan.

Hieronder meer info specifiek voor mentoren en gemeenten die aan de slag willen gaan met het Freedom Fighters programma. Uiteraard kun je ook direct contact opnemen via onze contact pagina.

INFO VOOR MENTOREN >>>

Mentor zijn betekent niet achteroverleunen! Bouwen aan de vertrouwensband met je deelnemer kan hard werken zijn, maar hoe waardevol als jullie samen meer mogen ontdekken van Gods grootheid! Het vraagt niet alleen openheid van de kant van de deelnemer, maar juist ook kwetsbaarheid durven tonen als mentor. Niemand is perfect, maar in onze zwakheid zijn we sterk. Juist door soms je eigen worstelingen te delen, kun je de deelnemer bij de hand nemen in zijn of haar groeiproces. 

Als mentor krijg je dezelfde cursusmaterialen aangeboden als de deelnemer. Je kunt zelf kiezen om dit synchroon met je deelnemer door te nemen, of er een andere draai aan te geven. Help je deelnemer door actief te zoeken naar gezamenlijke contactmomenten. Wees betrokken. Stuur de gesprekken, wanneer je merkt dat je deelnemer dat lastig vindt. Mentor ben je voor alle facetten van het leven, voor zowel geloofs- als allerdaagse aspecten. Geloof en leven doorweven. 
Je word sowieso uitgenodigd voor de start- en slotbijeenkomsten van het Freedom Fighters traject. 

Na zes weken in ‘the flow’ kan actief bezig zijn met geloof ook weer snel versloffen. Daarom vragen we mentoren om niet af te haken na het FF-traject. Durf je een commitment aan te gaan om voor een langere periode, misschien wel een aantal jaar, samen op te willen trekken met je deelnemer? Een betrokken, beschikbaar en biddend geestelijk ouder te zijn voor de jongere generatie?

INFO VOOR GEMEENTEN >>>

De kerk zit vol met jongvolwassenen en potentiële mentoren. Wanneer u met een jongvolwassen-groep of juist als bijbelkring met potentiële mentoren graag aan de slag wilt met Freedom Figthers, dan juicht Alongsiders dat enorm toe! Als kerk / groepsleider heeft u de contacten en kent u de betrokkenen. Wie beter kan hen uitnodigen, dan uzelf? 

Alongsiders wil graag ondersteunen in de uitrol van het FF-traject in de gemeente, met informatie en advies in de voorbereidingsfase. In een uitgebreide praktijkhandleiding is per onderdeel van het FF-traject beschreven, wat met het desbetreffende onderdeel bedoeld en beoogd wordt. 
Afhankelijk van wat u zelf wilt, zijn wij beschikbaar om op de startavond, het weekend en de slotavond mee te werken en een onderdeel voor onze rekening te nemen. De regie blijft wel bij uzelf liggen. 

Wij juichen een FF-traject binnen een kerkgemeente enorm toe. Hoe mooi is het om de jongvolwassenen en volwassener gelovigen op deze manier aan elkaar te verbinden. In het geloof en vertrouwen dat dit de gemeente van binnenuit zal versterken. 

FREEDOM FIGHTERS IN MIJN GEMEENTE

Het is geweldig als jij met Freedom Fighters aan de slag gaat in jou gemeente. Wij helpen je graag en staan voor je klaar. Vul het formulier hieronder in en we nemen contact met je op.

{{errors.first('rs-8989-b05b-6eab', 'rs-8989-b507-e30d')}}
{{errors.first('rs-8989-b05b-b20f', 'rs-8989-b507-e30d')}}
{{errors.first('rs-8989-b05b-e307', 'rs-8989-b507-e30d')}}
{{errors.first('rs-8989-b05b-d425', 'rs-8989-b507-e30d')}}

We hebben je bericht ontvangen en nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN

We kunnen ons voorstellen dat je nog wat vragen hebt. We staan graag voor je klaar! Via ons contactformulier neem je snel en eenvoudig contact met ons op. Op een aantal veelgestelde vragen vind je hieronder het antwoord.

HOE VIND JE EEN MENTOR? >>>

Wanneer je start met het Freedom Fighters programma is het belangrijk dat je een mentor hebt gevonden waarmee je het programma gaat doorlopen.

Wil je graag starten, maar heb je nog geen mentor gevonden? Mail ons dan via info@alongsidersnederland.org. Wij kunnen je tips geven voor het zoeken van een mentor of je koppelen aan iemand die zich als mentor heeft aangemeldt.

WAAR GAAT HET OVER IN DIE 6 WEKEN? >>>

De training bestaat uit zes weken met elke week een nieuw thema. In zeven dagen loop je een specifiek thema door. Elke dag bevat een subonderwerp, wat verband houdt met het hoofdonderwerp van die week.

Welke thema's zijn er dan?
1. God is...
2. Identiteit
3. Geestelijke Strijd
4. Discipelen
5. Wat anderen zien
6. Wees het verschil

Durf jij de uitdaging aan?
Of wil jij de uitdaging aangaan met mensen uit je kerk?

Neem vooral contact met ons op, dan bespreken wij de mogelijkheden met jou!

Weekthema #1:

God is...

De eerste week van Freedom Fighters staat in het teken van Gods hart vinden. Wie is God? Wat is zijn karakter? Ik moest mezelf de vraag stellen: Vertrouw ik God in elke situatie? Aan de hand van het leven van Elia kijk je naar het beeld van God in de Bijbel en spiegel je dit af op je eigen leven. Elia was een man van geloof, maakte een ontzettend groot wonder mee op de berg Karmel waarin God Hem zijn grootheid en almacht laat zien. Letterlijk op de top van zijn leven. Maar kort daarna belandt Elia in de put, hij is bang en teneergeslagen. Hij vraagt God zelfs of hij dood mag gaan, zo diep zit hij. Maar God is geduldig en Hij voorziet. Hij wist wat Elia nodig had en geeft Elia niet zomaar op. Later spreekt God tot Elia op een manier die Elia zelf niet had verwacht. Dit verhaal laat zo veel zien van Gods karakter, ik heb daar veel van geleerd!  Ik heb een keer opgeschreven in mijn boekje: ‘Durf ik mijn leven vanuit Zijn perspectief te zien? Durf ik mijn eigen perspectief en eigen toekomstbeeld los te laten? Heer, help mij af te leren om alles zelf te doen!’. En ik denk dat we dit keer op keer moeten doen, ons vertrouwen op God stellen in elke situatie en leren luisteren naar Zijn stem.

Weekthema #2:

Identiteit...

Week 2 was voor mij één van de mooiste weken. In week 2 wordt er gekeken naar jouw identiteit in God na aanleiding van verschillende gebeurtenissen uit het leven van Mozes. Sowieso is Mozes mijn favoriete karakter in de Bijbel omdat hij typisch mens is, maar uiteindelijk Gods weg volgt. Het thema identiteit is voor mij de basis waaruit ik leef en waarin God mij kent. Toen ik mijn identiteit in God leerde kennen, is mijn leven veranderd. In deze week gaat het niet alleen om wie je bent, maar ook om wat jouw bestemming is. Een vraag waarbij ik nog regelmatig stilsta; wat is mijn bestemming en hoe wandel ik hier het best in? Zelf heb ik het filmpje over geest, ziel en lichaam in deze week mogen verzorgen. Dit vond ik enorm spannend, maar wat een rijkdom om dit uit te mogen leggen aan anderen. Hoe geest, ziel en lichaam in elkaar zitten en wat het voor ons betekent is voor mij destijds een echte eye-opener geweest waarvan ik overtuigd ben dat iedere christen dit moet weten; het geeft zoveel meer diepgang in je leven! 
Laat je in deze week uitdagen om te vinden wie jij bent in God en wat Hij voor jouw leven in petto heeft. God heeft grootse plannen met een idee van ons!

EN ALS DIE 6 WEKEN VOORBIJ ZIJN? >>>

Gedurende de 6 weken trek je intensief op met je mentor. Daardoor ontstaat een band, het is tof om gedurende die tijd te merken hoe jullie elkaar mogen helpen en samen op mogen lopen. We merken dat - lokaal stopt het programma na 6 weken - de relatie doorgaat.

Kijk eens bij de andere materialen die Alongsiders heeft. Wie weet kunnen jullie na de 6 weken een mooi vervolg geven aan jullie discipelschaps-journey.

WAT ZEGGEN MENSEN DIE FREEDOM FIGHTERS HEBBEN DOORLOPEN? >>>

Het was super om heel bewust tijd te maken voor God, door aan de slag te gaan met Freedom Fighters. De start die wij met alle deelnemers maakt, hielp mij om te gaan beginnen aan een periode van 40 dagen, waarin ik iedere dag tijd zou doorbrengen met God.
Dit was heel toegankelijk, aangezien er iedere dag een filmpje was waarin werd verteld waarover je zou gaan lezen. Dat hielp om actief tijd door te brengen met God. Het voelde voor mij eigenlijk alsof ik met een christelijk dagboek bezig was, die mij liet nadenken over Gods woord. Ook door de vragen die werden gesteld kon ik het persoonlijk maken voor mijzelf.

In deze periode was het fijn dat ik vooraf een mentor had gekozen die de tijd zou nemen om af en toe met mij te praten over dit proces. Ik merkte daardoor dat het iets werd waar ik actief mee bezig was. Daarnaast deed mijn man ook mee aan Freedom Fighters en konden wij ook met elkaar in gesprek blijven over de teksten en filmpjes.

Midden in de periode van 40 dagen en na afloop kwamen we nog een keer met alle deelnemers bij elkaar. Daar werd je door elkaar bemoedigd en kon je ook leren van andermans inzichten. Ik kijk terug op een mooie en waardevolle periode en zou het zeker aanraden om je op te geven voor dit fantastische initiatief!

- Sarah.

WAAROM KOST HET WERKBOEK 14,95? >>>

We willen dat zoveel mogelijk mensen het Freedom Fighters programma kunnen doorlopen. Daarom hebben we mooie materialen gemaakt die je echt helpen om het meeste uit deze 6 weken te halen. Bij het werkboek horen bijvoorbeeld ook video's. Je begrijpt dat het geld kost om dat allemaal te maken. Daarom vragen we 14,95 euro voor het werkboek (inclusief verzendkosten).

Mocht dit een probleem voor je zijn dan willen we samen een oplossing vinden. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT