New announcement. Learn more

Leer meer over discipelschap, start een YouVersion leesplan

Discipelschap & Commitment

Jezus vraagt nogal wat van zijn volgelingen. Hij vraagt commitment. Hij legt de lat hoog. In dit plan ga je in een paar dagen aan de slag met dit thema. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt Jezus zelf en hoe kun je hiermee oefenen?

Discipelschap & Radicale vergeving

Vergeving. Het is een wezenlijk deel van Jezus onderwijs. Als de discipelen vragen hoe vaak ze moeten vergeven geeft Jezus het antwoord: 7x70 keer. Wat gewoon betekent dat we steeds weer moeten vergeven. Bizar toch? Hoe werkt dit vandaag?

Discipelschap & Radicaal Welkom

Hoe volg jij Jezus voorbeeld en heet je anderen radicaal welkom? In dit plan ga je een paar dagen aan de slag met dit thema. Wat zegt de Bijbel, wat zegt de Meester - Jezus - zelf en hoe kun jij concrete stappen zetten in "radicaal welkom"?

(Beschikbaar vanaf 29 juli)

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT