Wij zijn een jongeren BEWEGING

BEWEEG je mee?

Doe de online Alongsiders training

Alongsiders Nederland mobiliseert jongeren en inspireert hen. We maken hen (opnieuw) bewust van de grote opdracht van de Heer Jezus voor elke gelovige om Zijn discipel te zijn en om discipelen te maken (Mattheus 28). We doen dit door middel van training, het spreken in kerken en gemeenten en workshops.

Groei door de Challenges

Alongsiders Nederland rust christenjongeren toe voor discipelschap. We geloven dat we zowel de leer van de Heer Jezus als ook Zijn methode voor discipelschap moeten volgen. Dat betekent dat discipelschap relationeel moet zijn. Wij rusten de Alongsiders toe door middel van training en challenges, zodat ze ieder, in hun eigen omgeving, naast één kwetsbaar kind kunnen lopen. We kiezen voor deze 1-op-1 benadering omdat iedere jongere op die manier mee kan doen.

Geniet mee tijdens de events

Elke mens heeft de behoefte om ergens bij te horen (‘belonging’). Zoals een familie bij elkaar komt om te vieren, te delen, te eten en samen op te trekken, zo komt ook de Alongsiders-familie regelmatig samen. We doen dat tijdens evenementen waarbij we elkaar ontmoeten, training ontvangen & geven, en met elkaar door challenges gaan die ons helpen groeien en elkaar beter te leren kennen.

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT