New announcement. Learn more

Geweld & vrede

(December)

Vrede is soms ver te zoeken. Kijk naar gebieden waar oorlog heerst, of daar waar de sterkste regeerd. Het nieuws staat er vol van, en als je niet oppast slaat het je lam. Maar de onvrede kan ook veel dichterbij huis zijn - misschien letterlijk in het huis waar je woont, waar elke dag ruzie en onvrede de toon zet, of misschien wel in je eigen hart, waar je altijd maar meer moet, verder moet, anders moet. Je wordt er moe van, ontevreden, onrustig.

Jezus laat ons zien wat vrede werkelijk is. Hij gebruikt dan het woord SHALOM. Shalom is niet de afwezigheid van ruzie, oorlog, ontevredenheid, conflicten. Nee, SHALOM is de aanwezigheid van Jezus zelf. Hij is de Vredevorst, en Hij wil bij jou komen. Hij is SHALOM.

Ervaar jij de SHALOM die Jezus jou wil geven?

In deze microCHALLENGE dagen we je uit om een persoon van vrede te zijn, en meer te worden. Een persoon waarin de SHALOM van Jezus woont en waar tegelijktertijd deze SHALOM ook naar buiten komt - naar anderen zichtbaar wordt. We maken het heel praktisch.

Pak een notitieboekje en schrijf deze twee vragen op:

Waar zie ik nog onvrede en geweld in mijn acties, woorden, gedachten, en waar zie ik dat de SHALOM van Jezus al zichtbaar is?

Waar zie ik situaties om me heen waar ik een persoon van vrede kan zijn, door woorden, door daden. Waar mag jij een brenger van vrede - SHALOM zijn?

Neem de komende week elke dag 15 minuten om over deze vragen na te denken, te bidden, te luisteren, en schrijf op wat Jezus je in gedachten brengt. Welke woorden zijn hard, welke gedachten geweldadig, welke acties niet passend bij Jezus. Schrijf het op, en vraag Jezus om je met Zijn SHALOM te vullen.

Challenge accepted?

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT